Импресум

Издава „РЕПРО ПРИНТ“ ДООЕЛ Скопје,

ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје

Директор
Ратко С. Лазарески

Главен оперативен директор
Бобан Стојчевски, [email protected]

Главен и одговорен уредник
Александар Димковски, [email protected]

Уредник на веб-редакција
Милко Живковиќ, [email protected]

Веб-редакција
Биљана Стојановска, [email protected]
Вања Таневски, [email protected]
Марјан Велевски (коментатор), [email protected]

Уредник на ф
отографија
Игор Бансколиев, [email protected]

Уредник на техника
Дејан Јовески, [email protected]

Маркетинг:
е-пошта: [email protected] 
Ива Балчева
+ 389(0) 2 5511722
Горан Анастасовски
+ 389(0) 2 5511723

Жиро-сметка: 210061231630120; НЛБ Тутунска банка – Скопје,
Даночен број: МК4030006598464
Редакција:  +389(0) 2 5511711
е-пошта: [email protected]
Веб-страница: www.novamakedonija.com.mk