Тории – порта на традиционалната јапонска архитектура

Оваа декоративна порта на традиционалната јапонска архитектура се поставува пред влезот или внатрешноста на шинтоистичките храмови, симболизирајќи го преминот или границата помеѓу духовното и световното пространство.
Првпат оваа порта се споменува во текст што датира од 922 година. Најстарата зачувана порта, изработена од камен, датира од 12 век, а најстарата дрвена порта датира од 1535 година.
Традиционално, овие порти се изработувале од дрво и камен, но денес се изработуваат и од бетон, челик, бакар и други материјали.