Статуите со воини на коњи ни кажуваат за смртта на нивните јавачи. Доколку предните две нозе на коњот се кренати нагоре, личноста загинала во битка. Доколку само една предна нога е крената, личноста починала од раните добиени во битка. Доколку и двете предни нозе на коњот се на земја, таа личност починала од природни причини.