Кои јазици се изучуваат најмногу во ЕУ?

474

Англискиот е, досега, најпопуларниот странски јазик што се изучува во Европската Унија. Според податоците на Еуростат, во 2017 година речиси 98 отсто од учениците од 11 до 16-годишна возраст го изучувале англискиот јазик. По англискиот јазик,следуваат францускиот (33,4 отсто), германскиот (23,3 отсто) и шпанскиот (16,9 отсто).

Сепак, во некои од земјите-членки често се изучувале и други странски јазици покрај англискиот. На пример, повеќе од 50 проценти учеле француски во основното образование во Ирска, Италија, Кипар, Холандија, Португалија и во Романија. Германскиот јазик го изучувале повеќе од половина од учениците во Данска и во Полска, додека шпанскиот јазик го одбрале нешто повеќе од половина од учениците на ова ниво на образование во Франција.

Низ земјите-членки речиси сите ученици во основно образование изучувале два или повеќе странски јазици.