Дури 4.853 години е стар бристлеконскиот бор во Белите Планини во Калифорнија, кој поради својата старост го добил името Метусалам по библиски лик.
Метусалам се смета за најстаро неклонално дрво во светот, чија локација е добро заштитена и непозната за јавноста од неговото откривање во 1957 година.
Метузалешкиот бор расте високо во планините и не е лесно да се стигне до него бидејќи нема пешачки патеки. Расте во шума со антички, издржливи борови, кои се само неколку стотици години помлади од него.