Исус Христос имал браќа и сестри

291

Христијанството учи за вечната девственост на Марија, односно дека е девица кога го родила Исус и останала девица целиот живот и немала повеќе деца. Ова прозлегува од раниот црковен поглед дека невиноста на Марија била света жртва за Бог.

Повеќе пасуси од Библијата потврдуваат дека Исус имал браќа и  сестри. Неколку библиски пасуси се однесуваат на браќата на Исус: Матеј 12: 46-49, 13: 55-56; Марко 3: 31-34, 6: 3; Лука 8: 19-21; Јован 2:12, 7: 3, 5. Во Матеј 13:55 тие се именувани како Јаков, Јосиф, Симон и Јуда. Тие биле деца на Марија и нејзиниот сопруг Јосиф, а според апостолот Лука, Исус е именуван како првородениот. Некои на зборот  „браќа“ му даваат  поинакво значење и сметаат дека браќата на Исус всушност биле деца на Јосиф од претходен брак. 

Никаде Библијата не вели дека Јосиф бил оженет пред да ја земе Марија како негова жена. По инцидентот во кој 12-годишниот Исус бил изгубен во храмот, Јосиф повторно не се споменува, што доведе до тоа многумина да веруваат дека Јосиф починал некаде во текот на тој 18-годишен период пред Исус да ја започне својата јавна служба.

Католиците го толкуваат терминот „браќа“ (adelphos in Greek) и „сестри“ во овие пасуси за да ги вклучат внуците, внуците, братучеди, полубраќа и полусестри. Сепак, протестантите тврдат дека грчкиот термин за братучед е анепсиос , како што се користи во Колосјаните 4:10.

Многу библиски истражувачи врз основа на Новиот завет потврдуваат дека Исус навистина имал браќа и сестри, и според нив најлогично е да се заклучи дека изразот браќа се однесува на синовите на Марија и Јосиф, односно на Исуовите браќа по мајка.

И покрај дебарите на библиските научници и теолози дали или не, Исус имал полубраќа, на крајот се чини дека прашањето има малку влијание врз Христовата жртва на крстот за гревовите на човештвото.