Ергофобијата е ирационален страв од работа, извршување работни задачи или страв од одговорност на работа.
Можеби ергофобијата е проблемот што не можете да ја завршите својата работа, а може да биде и стравот од неуспех на работа и неможноста да работите заедно со група луѓе. Оваа фобија може лесно да се препознае со промените што се случуваат во телото за време на работата и се третира со психотерапија. Таа може да се препознае по чувствата на вознемиреност и страв што се јавуваат при одење на работа, како и при извршување задачи на работното место. Овој страв, исто така, може да биде комбинација од неколку фактори и стравови поврзани со работната средина.
На пример, може да постои страв од неуспех, страв од претпоставен, страв од зборување пред група луѓе, страв од комуникација со колегите, страв од мобинг.
Оваа фобија, исто така, може да доведе до исцрпување од работа, како и до тоа лицето да не може нормално да ги извршува секојдневните задачи.
Точната причина што ја предизвикува оваа болест не е позната. Може да има неколку фактори од минатото, кои сега се повторуваат и предизвикуваат проблеми. Може да се работи за постојани проблеми на работното место што доведуваат до ергофобија, но и траума од детството, каде што личноста како дете морала да работи напорно и како резултат на тоа постои проблематичен однос кон работата.
Исто така, лице што има некој во семејството што страда од психичко нарушување може да има предиспозиција за развој на ментално растројство и фобии, а со тоа и ергофобија. Сѐ заедно, кога ќе погледнете од сите страни, тие не се мрзливи луѓе, но мораат да поработат на својата фобија бидејќи на тој начин нема да бидат во можност да работат.