Втора женка рис заловена близу Стража

216

Тимот којшто работи на зачувување на балканскиот рис од Македонското еколошко друштво (МЕД) со помош на кафез-замка залови нова единка од реткиот балкански рис во месноста Буковиќ, близу Стража.

Се работи за здрава женка, веројатно на возраст од две-три години, тешка 15 килограми. По фаќањето на рисицата во кафез-замката се презедоа стандардни процедури и мерења за утврдување на здравствената состојба на единката. За време на постапката, присуствуваа претставник од Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје и ловџии од ловното друштво „Сокол-З“ од село Зајас. Потоа рисицата е пуштена на слобода.

– Ова е втора рисица (по Маја, што ја следевме во 2017 и 2018 година) што ќе носи околувратник и ќе биде пратена со методот на радиотелеметрија и ГПС-следење. Со ова го збогатуваме нашето знаење за распространувањето на рисот, и за неговите потреби од храна и живеалиште. Рисицата претходно беше снимена лани на истиот локалитет со помош на фотозамки. Таа засега е во добра состојба, а тоа го потврдуваат и првите податоци со помош на следење ГПС-сигнал, кои ни го открија и нејзиниот прв плен по обележувањето – срндак уловен пред четири–пет дена. Честа да ја именуваат рисицата им припадна на ЛД „Сокол-З“, кои одлучија оваа убавица да ја крстат Нарциса. Нарциса, ти посакуваме богат плен и голем пород – изјави Диме Меловски, од Македонско еколошко друштво.

Од 2010 година па наваму, МЕД има залови и стави околувратник на вкупно осум единки рис, со кои стекнавме вредни податоци за однесувањето на ова таинствено животно коишто ни даваат податоци за нивно правилно зачувување.

На Балканот се проценува дека има уште 40 возрасни единки на балкански рис, којшто според Меѓународната унија за зачувување на природа (ИУЦН) е животно со критично загрозен статус.