Римските католици во Баварија основале чудно тајно друштво. Наводно, редот бил основан во 1740 година и бил наречен „Редот на Мопс“. Членовите на редот морале да носат ремче околу вратот, исто како кучињата, а наместо тропнување на врата пред да влезат, гребеле.