На мапата на антиподот на Скопје стои: Неверојатно! Нема никој околу вас, само риби

На антиподната карта на светот побаравме кој е антиподот на нашиот главен град Скопје. Се покажа дека доколку копате дупка од Скопје, ќе излезете директно на вода, односно некаде во Тихи Океан, во близината на Нов Зеланд

Повеќето од Европејците и Американците веруваат дека ако почнете да копате дупка, во права линија низ центарот на Земјата, ќе излезете од другата страна, право во Кина. Но ова е само изрека, затоа што, во реалноста, ако копате директно тунел, во повеќето области, на Европа или САД, ќе излезете на отворен океан.
На антиподната карта на светот побаравме кој е антиподот на нашиот главен град Скопје. Се покажа дека доколку копате дупка од Скопје, ќе излезете директно на вода, односно некаде во Тихи Океан, во близината на Нов Зеланд. Всушност, единствените места каде што може да се појави права дупка се наоѓаат во Источна Азија (Кина, Монголија) и делови во Јужна Америка (Аргентина и Чиле).

Најголемите антиподни земјишни маси е Малајскиот архипелаг (Индонезија, Филипини, Нова Гвинеја), кој е антипод на басенот на Амазон и соседните низини на Андите. Австралиското копно, пак, е најголемата копнена маса со антиподи целосно во океанот. Поголемиот дел од локациите на копно немаат антиподи на копно. По дефиниција, Северниот и Јужниот Пол се антиподи.

Во географијата, антиподот на кое било место на Земјата претставува точката на површината на Земјата што е дијаметрално спротивна на неа. Две точки што се антиподни едни на други се поврзани со права линија што поминува низ центарот на Земјата. Антиподната точка често се нарекува антипод.

Географската ширина на некоја точка на површината на Земјата е аголот помеѓу екваторската рамнина и правата линија што поминува низ таа точка и низ центарот на Земјата. Линиите што се приклучуваат на точките со иста ширина се нарекуваат паралели.