На годинешниот Конкурс за наградата „Антево перо“, именувана според великанот на македонската поезија Анте Поповски, а која се доделува како исклучително поетско признание за необјавена стихозбирка на македонски јазик, пристигнати се 96 авторски ракописи.

Соопштувајќи го овој податок, жири комисијата во состав проф. д-р Венко Андоновски, (претседател) д-р Атина Цветаноска и Жорж Поповски, членови, изрази задоволство и благодарност за реакцијата и нагласената заинтересираност од авторите, и констатира дека е нотиран нов рекорден број на пристигнати поетски книги што треба да се толкува како продолжение на трендот на натамошен континуиран прогрес на Манифестацијата воопшто.

Жири комисијата смета дека Конкурсот за наградата „Антево перо“ за 2020 година, како никогаш претходно, понуди мноштво нови и успешни поетски светогледи во тематска смисла, но и естетски различни, со уникатен и нов творечки пристап. Освен авторите од Македонија, за меѓународниот карактер на Конкурсот но и на целата Манифестација, годинава се погрижија и поети од Кипар, односно од Србија, испраќајќи свои стихозбирки, согласно конкурсните пропозииции – на македонски јазик.

По темелно разгледување, анализа и дискусија за секое од пристигнатите авторски дела, Жири комисијата на своето прво заседание, состави листа од 16 поетски книги, кои се во поширок избор за наградата и тоа: „Запирка“ на Милена Ристова – Михајловска, „Добрината пушти ја преку ред“ на Сандра Трендевска, „Каучот на Фројд“ на Димитар Арнаудов, „Жив(отн)и песни”на Владимир Мартиновски, „Остров во окото“ на Зоран Пејковски, „Бог на ба(к)терии“ на Ведран Стоев, „Потпис:Трепетлика“ на Ана Стојаноска, „Огнот наш нестишен“ испратена под шифрата „Сребрена“,„На крајот од тунелот“ на Игор Лозаноски, „Искра“ на Оливер Серафимовски, „Еден маж и една жена или како љубовта раздвојува светови“ (Интерактивна збирка) на Елена Пренџова, „Бујрум ако смееш прочитај ја тишината“ на Емељ Туна, „Изгубен компас“ на Славица Урумова-Марковска, „Додека војуваме“ на Жаклина Филипова-Свеќаровска, „Од тајните на готската жена“ на Даница Петровска, како и стихозбирката „И птица, и риба, и змија и жена“ на Анета Велкоска.

Жири комисијата, искажа особено задоволство што интересот кај младите автори за учество на конкурсот што го распишува Меѓународната поетско културна Манифестација „Анте Поповски Антево перо“, од година во година се зголемува.

Од овие причини во поширока конкуренција за наградата „Антев часовник“, која е востановена со цел афирмација на македонскиот јазик меѓу млади творци со евидентна книжевно-поетска дарба, стручната комисија издвои дури шест книги поезија и тоа: „Брадикардија“ на Филип Дракалски, „Средбата на Вулкан и Минерва“ на Георгина Петреска, „Фантомот и реката“, на Емануела Ковачевска Китановска, Разговорите што не можевме да ги имаме“ на Марија Велинова, „Ништожност“ на Душко Двојаковски и „Ведрина“ на Ведрана Петрова.

На следната средба комисијата ќе го стесни изборот за наградите за што ќе следи ново соопштение.