Издавачкиот центар „Тим-прес“ од Загреб, во еден том ги објави романите „Времето на козите“ и „Враќањето на козите“ на Луан Старова. Култниот роман на академик Старова, „Времето на козите“, досега, во светот е објавен на дваесет јазици, а во Хрватска првпат бил објавен пред близу дваесет години во превод на хрватскиот преведувач Мате Марас. Одличниот прием на првиот роман го предизвикал интересот и за објавување на романот „Враќањето на козите“. Издавачот „Тим-прес“ во 2017 година во превод на Жељка Демниева и Споменка Демниева го објави на хрватски јазик и романот „Ервехе-книга за една мајка“, прогласен за роман на годината во нашата држава (2005). Во 2018 година на хрватски јазик беше објавен и четвртиот роман на Луан Старова „Љубовта на генералот“, во превод на Мате Марас.

Претходно, повеќе романи од Старова се објавени во Франција, Германија, Италија, Турција, Бугарија и други земји.