Сакралните артефакти се скапоцен дел од македонското наследство

183

Македонскиот народ преку овие артефакти, во повеќевековната меморија во големата православна заедница на Балканот, се промовира како значаен чинител во културната традиција и во уметноста

По повод претстојните велигденски празници вечерва, во 20 часот, во Музејот на градот Скопје ќе биде отворена изложбата „Артефакти со христијанско симболично значење од 6 до крајот на 19 век“, чија авторка е Снешка Лакалиска, виша кустоска. Изложбата што се организира содржи сакрални експонати со христијански предзнак.

– Изложената збирка ја сочинуваат предмети од мал формат со висок уметнички квалитет од ранохристијанскиот, византискиот, поствизантискиот и преродбенскиот период, како и литургиска опрема временски одредени од 6 до крајот на 19 век. Предметите се грижливо собирани со археолошки ископувања на скопската тврдина Кале, на платото пред црквата „Св. Спас“, при конзервацијата на фрескоживописот во црквите и манастирите низ скопскиот регион, дополнета по пат на откуп и подароци – вели Лакалиска.

Ќе бидат изложени крстови, кандила, вериги од полиелеј, триптих, восочно стапало, накит и др., изработени во автентичен материјал во зависност од нивната религиозна функција и пораката што ја носеле на себе. Мноштво ситни предмети се носени и како накит, кои ја означувале приватната побожност и идентитет на личноста како одраз на верата и вкусот на времето.

– Македонскиот народ преку нив, во повеќевековната меморија во големата православна заедница на Балканот, се промовира како значаен чинител во културна традиција и уметност. Дел од уметничките предмети се настанати како производ на локални мајстори со византиска предлошка или како увоз од византиски работилници. Некои од нив се донесени од далечна Русија, а некои како поклонички сувенири од Светата Земја итн. Во нив е вкоренета библиската и иконографска клима на православната теологија изразена низ симболичен јазик. Артефактите на сакрална уметност во Музејот на градот Скопје по својот опсег и комплексност, покрај тоа што имаат значаен придонес во културното наследство на градот Скопје, наедно се и скапоцен дел од целокупното национално културно богатство на Република Македонија – вели авторката на изложбата Лакалиска.
За изложбата е изработен каталог со превод на англиски јазик. Изложбата и каталогот финансиски се поддржани од градот Скопје.