Петар Андоновски учесник на фестивалот „Виленица“

76

Македонскиот писател Петар Андоновски учествува на Интернационалниот книжевен
фестивал „Виленица“ во Словенија. Темата на неговото годинешно, 34. издание е „Его и
фабула“, а во фокус на фестивалот e автобиографијата. Андоновски e учесник на
предвидената тркалезна маса, но и на читања во Љубљана и Штањел.