Откриени четири еленски заби и животински фосилни артефакти

99

Завршија годинaшните истражувања во Голема Пешт

Археолошкиот музеј на Македонија ги заврши годинaшните палеолитски истражувања на пештерата Голема Пешт кај селото Здуње. Оваа пештера, која припаѓа на типот едноставни и суви пештери, се истражува од 1999 година, а местоположбата ѝ овозможува добра прегледност кон околината и вештачкото езеро Козјак. Во неа има само една сала долга 31 метар, широка 18,5 метри и мало плато.
Од музејот информираат дека ископувањата се вршени во предниот нејзин дел со две сонди и во задниот дел со уште две сонди. Лани е отворена петтата сонда, а годинава се продолжи со ископувања во затскриениот дел од влезот во неа.
– Причина за истражувањата токму во овој простор се поголемата или намалената населеност, намаленото влијание на водата, на влагата, на ветровите, на ерозиите и др., но и потрагата по прецизни датирања, кои досега покажуваа радијација во отворените предни зони од пештерата. Интердисциплинарно се вклучени физичко-хемиските методи ЕСР, ОСЛ, ДНА -посочија од музејот.

Бројот на наодите е богат и со кварцни артефакти и со фосилни животински коски.
– Типолошки и технолошки литичкиот материјал е типичен за мустериен, фазата левалоа-мустериен со отсуство на горно палеолитски показатели (кои беа откриени во претходните сонди).Токму оваа левалоашка техника,која доминира во сондата пет, како и огништата на повеќе нивоа ќе бидат одличен извор за лабораториските испитувања, кои се работат во Лајпциг и во Њујорк – додаваат од Археолошкиот музеј.
Оттаму напоменуваат дека несомнено материјалот припаѓа на неандерталскиот род и дека последниот егзактен датум од еленски заб е датиран со електроспин-резонансата – ЕСР 85.000 години пр. н.е. Меѓу многубројните примероци oд оваа сезона, како куриозитет се смета откриената групација од четири еленски заби со вилица, кварцни, животински фосилни артефакти и јагленчиња околу нив.

Раководителка на проектот е Љиљана Шаламанов-Коробар, кустос-советничка за палеолит, а екипата ја сочинуваат археолозите Благоја Китановски, Перо Синадиновски и Сашко Василевски, архитектката Марта Пејоска, како и техничките лица Јован Ханџиски и Христо Ежовски. Проектот досега се реализира со континуирана финансиска поддршка од Министерството за култура.