Нов роман за македонските улици, затворските ходници и за дрогата

75

Деновиве во македонскиот литературен етер се појави романот „Кралеви од улиците“ од Александар Ковилоски. На речиси сто страници, приказната изобилува со дрога, маалски живот, емоционални односи, затворенички живот, погрешни размислувања и сите проблеми во кои може да западне младиот човек. Преку дејствата на главниот лик, романот ги доловува вредностите во животот и ги преиспитува, а приказните во него се приземјени и сведени на реалниот живот.

„Кралеви од улиците“ иако изобилува со шеги, е експлицитен и сериозен роман, и начинот на кој е напишан сосема се вклопува во времето во кое живееме денес. Се состои од три дела: првиот е запознавање со ликовите и нивниот начин на живот, вториот навлегува подлабоко во приказната и на некој начин е кулминација на дејствата, додека третиот го опишува животот во затворите и ја појаснува кулминацијата од вториот дел. Иако навидум малечка книга, во неа има илјадници приказни што го покажуваат начинот на кој живее младиот човек во отсуство на правила и закони.

Авторот Александар Ковилоски е долгогодишен работник во секторот за ресоцијализација на КПД „Идризово“. Автор е на повеќе книги од стручната литература, на осуденичкиот весник „Искра“, кој го создава заедно со осудените лица, и на повеќе програми од областа на затворската проблематика. Ова е негов прв роман.