Наградата „Гоце Делчев“ за редок труд за културното богатство на Прилеп

822

Наградата „Гоце Делчев“, која се доделува за особено значајни остварувања од интерес за Република Македонија од областа на науката, вчера им беше доделена на годинашните лауреати. Меѓу нив е и Славчо Ковилоски со трудот „Прилеп и Прилепско во 19 век (културно-историски процеси)“. Други добитници годинава се Енис Рафет Јакупи за архитектура и Дончо Донев за медицина. Наградата се доделува секој 4 мај (денот на загинувањето на Гоце Делчев во с. Баница), на три монографски изданија, со посебна свеченост во Кристалната сала во Собранието на Република Македонија.
Наградата за монографијата „Прилеп и Прилепско во 19 век (културно-историски процеси)“ од Славчо Ковилоски, објавена во 2017 година, во издание на „Современост“ од Скопје, е особено значајна затоа што се доделува за книга посветена на еден град, во овој случај културно-историскиот развој на Прилеп во 19 век.

Според рецензентите на книгата (Силвана Сидоровска-Чуповска, Вера Стојчевска-Антиќ, Владимир Караџоски и протојереј Златко Ангелески), книгата „претставува многу корисно четиво за идните истражувачи и пошироката читателска публика“ и е „методолошки беспрекорно изработена“. Исто така, критичарите оценуваат дека со оваа монографија, Ковилоски изградил вистински споменик за Прилеп, со што заслужил да биде еден од најмладите добитници, воопшто, на престижната награда.
– Монографијата претставува прво и засега единствено македонско научно дело, посветено на еден македонски град, во кое на 528 страници е предадена целокупната културна и политичка историја за дадениот период.

Во книгата се обработени просветители и учители, црковни дејци, книжевници, музичари, уметници, театарски работници, односно сите оние што на каков било начин се вградиле во историјата на градот и на Македонија. Посебен осврт е даден на Прилепската црковно-училишна општина, како главен придвижувач и носител на потребите на прилепчани за автономија и самостојност. За потребите на монографијата, која авторот ја работеше шест години, е искористен богат архивски материјал, од кој голем дел тука се објавува првпат – оценуваат рецензентите. Авторот Славчо Ковилоски (Скопје, 1978 г.) е научен соработник во Институтот за македонска литература (одделение за 19 век), при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Автор е на повеќе од дваесетина стручни монографски изданија поврзани со македонската историја, книжевност и култура, како и на повеќе белетристички дела (проза и поезија). Бил главен и одговорен уредник на најстарото македонско списание за литература, култура и уметност „Современост“. Добитник е на неколку награди, меѓу кои: „3 Ноември“ и „Големата Мајка“ за наука, „Прозни мајстори“ за раскази и „Јован Котески“ за поезија.