Комеморација во чест на академик Милан Ѓурчинов

105

Утре со почеток во 11 часот во просториите на Друштвото на писатели на Македонија ќе се одржи комеморација за неодамна починатиот книжевен научник, критичар и есеист, долгогодишен активен член на писателската асоцијација и во извесен период и нејзин претседател, академик Милан Ѓурчинов.

Како еден од најкомпетентните проследувачи на македонската книжевност, со својот впечатливо обемен и квалитетен опус, Ѓурчинов даде неодминлив влог во критичката опсервација на нашата литература во текот на повеќе од шест децении.

Притоа, тој континуирано остана приврзаник на концептот на вредносна критика, која директно, аргументирано и едуцирано искажува суд за книжевното дело. Таква критика, која денес ѝ е потребна на нашата култура можеби повеќе од кога и да е, може да произлезе само од перото на интелектуално љубопитна, етички силна, стабилна и слободна личност, каква што беше и самиот тој.

За неговата личност и за високите дострели на неговото дело ќе говорат: Соња Стојменска-Елзесер, Мишел Павловски, Елизабета Шелева, Лорета Георгиевска-Јаковлева, Трајче Кацаров и Гоце Смилевски.