Инсталација на Кирила Цветковска во Торуњ

323

Мултимедијална инсталација „Скок во точка“, инспирирана од концептот за времето преку различни социјални сегменти, во контекст на уметничките практики, дело на младата македонска уметница Кирила Цветковска, е претставена во Центарот за современа уметност во Торуњ, Полска. Уметничкиот проект, кој е презентиран преку експериментални видео и фотографски проекции на ТВ-монитори, вклучувајќи оригинален креативен текст, како и звучна инсталација, ја истражува идејата за времето и можниот скок до одредена точка во него. Посетителите имаа можност да ги искажат и сопствените идеи за времето, користејќи ја работата на уметникот како инспирација. „Скок во точка“ содржи оригинална музика компонирана од Гордан Спасовски, џез-пијанист и композитор од Македонија, а е дел од годинешната програма за уметнички престој на културната агенда Торуњ, во партнерство со торуњскиот центар за современа уметност „Знаци на времето“.

Кирила Цветковска е независна истражувачка, кураторка и уметница. По студирањето историја на уметност и психологија во Рим, вклучена е во мултидисциплинарниот проект „Теверетерно“ (Рим и Њујорк), посветен на создавање на првиот и најголем јавен простор за современа уметност на урбаниот речен кеј на Рим. Како дел од оваа иницијатива, таа работела како истражувачка, продукциска и кураторска асистентка на проект на јужноафриканскиот уметник Вилијам Кентриџ, истражувајќи ги најголемите победи и порази низ римската историја до ден-денес. Учествувала на уметнички резиденции во Бугарија и САД, а годинава и во програми во „Тејт модерн“ во Лондон и во Белград. Цветковска истовремено соработува со уметници во Рим на експериментални уметнички проекти. Дел е од уметничкиот колектив „Самотија“ со уметницата Сара Спицикино и фотографката Ривка Спицикино, создавајќи уметнички социјални интервенции. Нејзиното лично истражување и уметничка практика се темелат на темите: колективна меморија, време, загуба и одвојување, анализирајќи ги меѓукултурните вредности што ги опфаќаат овие прашања и нивната манифестација.