Владимир Јанчевски добитник на наградата за ликовна критика

66

Здружението на ликовни критичари „АИКА Македонија“ ја додели наградата „Ладислав Баришиќ“ за 2019 година од областа на ликовната критика. Комисијата во состав: Мира Гаќина (историчарка на уметноста и кураторка), Славчо Димитров (теоретичар на културата) и предлози донесе одлука наградата да му ја додели на Владимир Јанчевски за неговиот истражувачки предлог-проект „Политички слики после смртта на уметноста: Фотомонтажните интервенции како релевантна политичка акција и нивната дисеминација во медиосферата“.

– Предлог-проектот на Владимир Јанчевски тргнува од историското, светското и регионално наследство, место, значење и впечаток што го имаат оставено во историјата на уметноста различните политички ангажирани уметнички практики на сатира, карикатура и фотомонтажните слики, за да ги смести истите тие во современиот локален контекст, и да понуди интерпретативна рамка и теориски и методолошки издржана перспектива за читање и контекстуално – сензитивно сместување на овие практики во современиот македонски контекст (2009/2016 г.). На овој начин, вредноста на предложениот проект е, најмалку, тристрана. Од една страна, истиот нуди поширок историски преглед на фотомонтажата и сатирата како политички ангажирани уметнички форми, кои својата интервенција ја пренесуваат од автономно-уметничката сфера директно во полето на политичката арена. Од друга страна, Јанчевски има цел да ги истражи сликовните техники и стратегиите, и политичките импликации на фотомонтажните сатирични слики, како директен израз на протестната визуелна култура во специфичниот и автократски карактеризиран политички контекст на Македонија, што му ја дава и третата вредносна димензија на овој предлог-проект – се вели во одлуката.