Бугарската поетеса Наталија Неделкова со книга на македонски

147

Неодамна, под псевдонимот ЗумБула, бугарската поетеса Наталија Неделкова ја објави нејзината книга „Стапица за поетски соништа“. Станува збор за книга што не е објавена во препев на македонски, туку песните во книгата се изворно напишани на македонски јазик. Псевдонимот, пак, доаѓа како кованица од два збора, Зум од интернет-платформата, која во периодот на ковид-19 е често користена за поетски средби на далечина, и Була од баба Зумбула, ликот од култниот македонски филм „Бал кан кан“.

Книгата „Стапица за поетски соништа“ ја објави угледното бугарско издателство „Либра скорп“ од Бургас, Бугарија, а редактор и рецензент на книгата е македонскиот поет и водител Ѓорѓи Калајџиев. Ф.Д.