8.8 C
Skopje
17.10.2021 - 7:52

Ознака: S&P Global Ratings

Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за ...

S&P ја потврди висока бонитетна оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот...

Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис

S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза  Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по...