Ознака: Скарбо

Скарбо на Бит-пазар (3)

Следната книга на Владова „Воден знак“ (1990), веројатно, созревала подолго време, па така во неа е видлив своевидниот меланж, соочување со претходни и сегашни...

Скарбо на Бит-пазар (2)

„Легната помешечки на подот, претпазливо се смеам во ироничното кажување на Булгаков...“, така почнува расказот „Најдобриот пријател на татко ми“ и, навистина, претпазливоста кон...