Ознака: јанѕа

Исти, ем различни

Како е можно „исто, ем различно“, како е можно две работи да се истовремено потполно исти, а делумно (или целосно) различни? Прво нешто на...