Ознака: шах

Успешна предновогодишна симултанка на ИМ Димитар Илиевски

Истакнатиот македонски шаховски интернационален мајстор (ИМ) Димитар Илиевски одигра успешна предновогодишна симултанка на 16 табли (од кои шест жени), со претставници на Сојузот на...

Четврта титула за Панчевски

Тој освои 7,5 поени, колку што имаше и велемајсторот Звонко Станојоски, но Панчевски имаше подобар дополнителен критериум. Трет е ИМ Никола Николовски со седум...

Николовски изби сам на врвот

Интернационалниот мајстор (ИМ), член на ШК Гамбит Асеко СЕЕ и репрезентативец, Никола Николовски, изби сам на врвот со 5,5 поени по шестото коло на...

Дербито за Богдановски

Велемајсторите (ВМ) Влатко Богдановски и Звонко Станојоски водат со по четири поени по 4-то коло на Отвореното првенство на Македонија во шах (девет кола), што се...

Че­тво­ри­ца се изд­во­и­ја со максимални три по­е­на

Ин­тер­на­ци­о­нал­ни­от мај­стор (ИМ) Фи­лип Пан­чев­ски, Го­ран Ми­лиќ и ве­ле­мај­сто­ри­те (ВМ) Звон­ко Ста­но­јо­ски и Вла­тко Бог­да­нов­ски има­ат ма­кси­ма­лен ефект од три по­е­ни по тре­то­то ко­ло...

Са­мо две ре­ми­ја по две ко­ла и 70 одигра­ни партии

Фа­во­ри­ти­те за нај­ви­сок плас­ман ги впи­шаа и вто­ри­те по­бе­ди на Отво­ре­но­то пр­венс­тво на Ма­ке­до­ни­ја во шах (де­вет ко­ла), во Скоп­је. Единс­тве­но ФИДЕ-мај­сто­рот (ФМ) Љубо­мир...

Фаворитите почнаа победнички

Првиот фаворит за триумф на Отвореното првенство на Македонија во шах (девет кола), интернационалниот мајстор (ИМ) Филип Панчевски (2.495 рејтинг-поени), заедно со двата велемајстора...

Отворено шаховско првенство на Македонија

Од денеска (17 ч.) до 25 декември во скопскиот хотел „Стоун бриџ“ ќе се одржи Отвореното првенство на Македонија во шах, во девет кола...

Зошто Русија има најмногу велемајстори?

Во Русија има голема шаховска инфраструктура, а речиси во секое населено место функционира шаховска школа. Тоа е исто како во фудбалот, секое помало место...

Стојановски ја оправда својата класа во брз шах

Младинскиот светски првак од 1999 година, Стојановски, го освои 36-то место на ЕП во брз шах во Скопје, додека златото му припадна на Русинот...