Ознака: Црна слика

Црна слика за идните пензионери

Само две илјади лица во Босна и Херцеговина уплатуваат самостојно за пензиско осигурување. Податоците на Федералниот завод за пензиско и инвалидско осигурување покажуваат дека...