Ознака: фирми

Зголемување на платите за фирми што работат со загуба

Мерката за зголемување на платите е позитивна, бидејќи дава поддршка за пораст на платата што би бил пазарно детерминиран. Ако работникот е попродуктивен, а...

Во Германија четири од пет фирми нудат флексибилно работно време

Во Германија се поголем број фирми нудат можност за флексибилно работно време.  Според податоците на Министерството за економија на Германија, четири од пет фирми нудат...