Ознака: УКИМ

Ќе се децентрализира ли моќта во универзитетите

И покрај навидум спроведената правдина, по едногодишна правна постапка, во случајот со избор на декан на Стоматолошкиот факултет, целата ситуација многу сликовито говори за...

Ефикасна дипломатија преку афирмирање на македонскиот јазик во светот

Улогата на македонскиот јазик во создавањето и зачувувањето на македонската нација и држава е неоспорна и клучна. За жал, процесот на глобализација, која сѐ...

Зошто опаѓа квалитетот во високото образование

Ако се спореди бројот на објавени научни трудови во списанија со фактор на влијание можеме да видиме дека дури и Танзанија има повеќе објавени...