Ознака: ТУРБУЛЕНТНА ГОДИНА

Предизвиците во 2020-та, каде е Македонија

СВЕТОТ ПРЕД УШТЕ ЕДНА ТУРБУЛЕНТНА ГОДИНА Македонските познавачи на политичките процеси во светот, во своите согледувања, во голема мера ги лоцираат истите геополитички предизвици за...