Ознака: Сет Фејсон

Фејсон: Македонија има голем напредок во борбата против ХИВ и туберколоза

Македонија има направено голем напредок во борбата против ХИВ и туберколозата и во споредба со останатите земји во регионот има ниска преваленца на ХИВ,...