3.8 C
Skopje
20.10.2021 - 6:18

Ознака: Северен

Северен водач

Ал­хе­ми­чар, кој спро­тив­но на Исус, кој од смрт­та соз­да­ва жи­вот, од жи­во­тот соз­да­ва смрт, и тоа се­вер­на, нај­страш­на­та од си­те ви­до­ви смрт. При­тоа, пак,...