Ознака: самосвеста

Историјата како наука и историјата како дел од идеолошкиот столб на...

Државата и општеството се тие штомора да ја бранат својата историја. Можеби постои разлика помеѓу историјата како наука и историјата како дел од идеолошкиот столб...