Ознака: Родов јаз

Мајките ги извршуваат повеќето домашни обврски во карантин

Истражувањата направени за време на карантин покажуваат дека во домовите каде  што работат и мајката и таткото, жените ги извршуваат поголемиот дел од домашните...

Родовиот јаз во светот ќе биде надминат дури за сто години

Јазот помеѓу жените и мажите, измерен во однос на политичкото влијание, економските придобивки, здравството и образованието, е намален во изминатата година, но ќе биде...

Родовиот јаз ги голта платите на жените

Мажите земаат поголеми плати од жените според возраста, стажот и големината на претпријатието, со исклучок на лицата со работен стаж помеѓу 30 и 34...