Ознака: Реликти

Реликти од шаманизмот се препознаваат во македонскиот фолклор

Истражувањето на шаманистичките елементи во наши локални рамки и разоткривањето на нивното директно влијание врз обичаите и верувањата кај македонскиот човек покажаа дека се...