Ознака: „Равен – Речица“

Со изградбата на системот „Равен – Речица“ ќе се обезбеди поконкурентно...

Државниот секретар од Министерството за земјоделство, Нефрус Челику, заедно со министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија,...