15.8 C
Skopje
18.10.2021 - 13:52

Ознака: Проф. д-р Илија Велев

Светител копокровител на Европа

СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОЗОФ (3) Проф. д-р Илија Велев По смртта, култот кон св. Кирил почнал да се негува од неговиот брат св. Методиј и од нивните...

Значењето на Моравската мисија

СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОЗОФ (2) По повод 1.150 години од блаженото упокојување на св. Константин-Кирил (†869 - 2019), „Нова Македонија“ во три продолженија објавува текст за...

Устројувањето на првата словенска азбука

СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОЗОФ (1) По повод 1.150 години од блаженото упокојување на св. Константин-Кирил (†869 - 2019), „Нова Македонија“ во три продолженија објавува текст за...

Себеотуѓувањето и асимилирањето на македонскиот самосвоен организам

ЗОШТО САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО БИЛО СЛОВЕНСКО И МАКЕДОНСКО? (5) По повод 1.000 години од падот на Самуиловото македонско царство (1018 -2018), доктор Илија Велев, како редовен...

Двете истовремени македонски владетелства

ЗОШТО САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО БИЛО СЛОВЕНСКО И МАКЕДОНСКО? (4) По повод 1.000 години од падот на Самуиловото македонско царство (1018 -2018), доктор Илија Велев, како редовен...

Охридската патријаршија како титуларна црква на царството

ЗОШТО САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО БИЛО СЛОВЕНСКО И МАКЕДОНСКО? (3) По повод 1.000 години од падот на Самуиловото македонско царство (1018 -2018), доктор Илија Велев, како редовен...

Исполнувањето на политичката и на воената празнина од згаснатото Прво бугарско...

ЗОШТО САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО БИЛО СЛОВЕНСКО И МАКЕДОНСКО? (2) По повод 1.000 години од падот на Самуиловото македонско царство (1018 -2018), доктор Илија Велев, како редовен...

Воспоставувањето ново и автохтоно словенско владетелство

ЗОШТО САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО БИЛО СЛОВЕНСКО И МАКЕДОНСКО? (1) По повод 1.000 години од падот на Самуиловото македонско царство (1018 -2018), доктор Илија Велев, како редовен...