Ознака: Проф. д-р. Борис Анакиев

Македонската храна на светскиот пазар

Извозот на храна е од особена важност за македонското земјоделство и за вкупниот извоз на земјата, чиј дебаланс извоз-увоз има сериозно влијание врз развојот...

Управување со квалитетот на животната средина

Управувањето со квалитетот на животната средина е непосредно зависно од нејзината заштита. Настојувањето управувањето да се унифицира во светски рамки најде одраз во разработката...

Политиката на марка на производите

Наоѓајќи се во трговската мрежа, прехранбените производи може да бидат со марка или без марка. Без марка се продаваат оние производи што не се...

Глобалниот пазар и нестабилното производство на храна

Производството на храна и руралниот развој постојано се наоѓаат во високите приоритети на развиените земји, на регионални и мултинационални асоцијации, како и на Светската...

Наука, технологија и бизнис-менаџмент во агрокомплексот

Речиси сите бенефиции што ги добиваме од земјоделско-прехранбениот систем потекнуваат од транс­формацијата на науката во технологија и од примената на ефикасен бизнис-менаџмент. Според некои...

Пазарот на зеленчук и кооперирањето

Производството на зеленчук е особено важно не само за земјоделството туку за целата македонска економија. За производство на зеленчук се ангажираат 52 илјади хектари...

Нестабилни движења на извозот и увозот во земјоделството

Со извозот и увозот земјата пред сѐ се вклучува во меѓународната економија и поделба на трудот. Со нашето учество во глобалните трговски односи се...

Функционирање на прехранбениот синџир кај органските производи

Состојбата и проблемите на прехранбениот синџир сѐ повеќе се во фокусот на ЕУ, како еден од актуелните проблеми на нејзината политика. Отсуството на рамнотежа...

Организации на земјоделците – фактор на конкурентност

Формирањето на организациите на земјоделците пред сѐ зависи од нивната иницијатива и мотивација. Кај нив претежнува претпоставката при зачленувањето дека нема да има ризик...

Пазарно адаптирање на полупазарните млекопроизводители

Иднината на полупазарните стопанства е важна поради нивната улога кај заштитата на селската заедница, што се акцептира и во заедничката аграрна политика на ЕУ....