Ознака: Поп Арсова

Поп Арсова и Ивановски најдобри на хронометарската трка на 10...

Оваа трка, прва по пауза од три и повеќе месеци поради пандемијата на коронавирусот, се одржа со посебни протоколи за лична и колективна заштита...

Поп Арсова се подготвува за нови рекордни постигнувања

Последна трка сезонава за Адријана Поп Арсова беше државното првенство на 8 март, на кое постави нов државен рекорд на 10 км. Таа е...

Поп Ар­со­ва пр­ва Ма­ке­дон­ка што истр­ча­ла ма­ра­тон под три ча­са

Адри­ја­на Поп Ар­со­ва ос­тва­ри исто­ри­ски ре­зул­тат во ма­ра­тон. На тр­ка­та во Под­го­ри­ца, Цр­на Го­ра, таа дел­ни­ца­та од 42,195 ме­три ус­пеа ја истр­ча под три...