Ознака: политичка провениенција

Рационалниот песимизам наспроти невтемелениот оптимизам

Проблемот не е само да сфатиме што ни се случува туку наедно и да имаме моќ да го поминеме она што ни се случува....