Ознака: пензиски фондови

Пензиските фондови учествуваат со околу десет отсто од БДП

Задолжителните и доброволните пензиски фондови што постојат и имаат цел да обезбедат економска сигурност за граѓаните, откако нема да можат сами да заработуваат, односно...

МАПАС издаде дозвола за основање на трето пензиско друштво

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС денеска издаде дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски...