Ознака: Патологијата на бугарскиот македонизам (3)

Патологијата на бугарскиот македонизам (3)

Бугарите денес се служат перверзно, валкано и со шупливи факти за докрај да ја бугаризираат целокупната македонска културолошка меморија. Во таа смисла од нив,...