Ознака: Пазарно адаптирање

Пазарно адаптирање на полупазарните млекопроизводители

Иднината на полупазарните стопанства е важна поради нивната улога кај заштитата на селската заедница, што се акцептира и во заедничката аграрна политика на ЕУ....