10.8 C
Skopje
23.4.2019 - 10:37

Ознака: Осломејско Езеро

На Осломејско Езеро наскоро натпревари во спортски риболов

За овој натпревар е потребно организаторот да го уреди поголемиот дел од крајезерскиот појас, за риболовците да имаат оптимални услови за натпреварување и за...

За првпат ќе се порибува Осломејското Езеро

Вештачкото езеро што пред десетина години се формира во една од депресиите на поранешниот рудник за јаглен Осломеј, со површина од над 30.000 метри...

Осломејско Езеро недоволно познат рај за риболовците

Многубројните риболовци од Кичево, покрај редовниот риболов на реката Треска и езерото Козјак, сѐ почесто го посетуваат вештачкото езеро создадено на една од депресиите...