Ознака: Осигурителна индустрија

Осигурителната индустрија континуирано се развива

Осигурителната индустрија во нашата земја во последнaта декада забележа огромен пораст во сите сегменти на своето функционирање: бруто-полисираната премија (БПП), број на продадени договори...