Ознака: Номадот

Номадот Ацо Шопов, 13

Танц и растење - уште од првите минијатури поетот помалку го опишува, повеќе го доживува исполнетиот раст на мигот и неговата согласност со вечното...

Номадот Ацо Шопов, 11

Паралелите меѓу поетиките на Сенгор и на Шопов се неизбежни, но и лесно согледливи дури кога станува збор за оддалечените, пошироки културолошки контрасти од...

Номадот Ацо Шопов, 8

Циклусот за Црното Сонце, со кој се заклучува стихозбирката „Гледач во пепелта“, би можел да се согледа како уште една значајна етапа во возвишената...