Ознака: нација

Терминот „македонизам“ ќе постои додека постои македонската нација

Актуализирањето и употребувањето на поимите „македонизам“ и „македонштина“ во изборната кампања од политичките партии со „идеолошки дијаметрално“ спротивни позиции, реактивира повеќе дилеми што допираат...

И МПЦ-ОА има света мисија за решавање на иднината на својата...

Решавањето на македонското црковно прашање преку Вселенската патријаршија е единствениот пат за меѓународно признавање на автокефалноста на нашата црква. Наедно, тоа бездруго е и...

Концепт со кој исчезнува македонската етничка нација

Политичка нација - замисла за изедначување на нацијата со државјанството (2) Во Македонија, во регионот, но и на Стариот Континент, историски природно преовладува националниот концепт...

Кој и зошто го нуди концептот за „македонска политичка нација“?

Неодамна во еден од македонските медиуми на албански јазик повторно беше актуализирана идејата за создавање македонска политичка нација во која етнонационалниот патриотизам би се...

Самонегирањето води кон исчезнување на нацијата и на државата

ПРОИЗВОЛНИ ТОЛКУВАЊА И ПОИГРУВАЊА СО ИСТОРИЈАТА Трендот на политичко поигрување со историјата особено се засили во последно време, со редица изјави на домашни и на...

Нацијата, мултикултурноста, граѓанскиот концепт и двоетничката реалност

Што понатаму и која состојба ја покажува сегашниот „карактерен идентитет на државата“? Менува ли нешто промената на Уставот и уставните амандмани направени по Преспанскиот...

Татко на нацијата или татко на партијата?

Колку и какви филтри е потребно да се поминат за да се најдат луѓе со личен и професионален интегритет и кредибилитет, кои ќе бидат...

Косовците жедни преку (Гази)вода

„Знам што сакате да слушнете, но не можам да ви кажам тоа. Доволно сум одговорен, но знам дека знаете колку се бориме за народот...

Ние сме носители на суверенитетот на нашата земја, ние сме демосот

Република Македонија се брани со ум и со срце, без насилство, но со силна и со недвосмислена волја да се стои на својот став...

Новородена нација во предлозите на Атина

Ситуацијата речиси е апсурдна. Со влезот во НАТО и некогаш во ЕУ најверојатно дека македонската држава ќе добие нешто вредно, ќе се нареди во...