Ознака: моќта

Европа посакува поголемо парче од колачот при глобалната распределба на моќта

Во новиот извештај за стратегиски предвидувања, Европската комисија идентификува четири главни глобални трендови што имаат влијание врз капацитетите на ЕУ и врз нејзината слобода...

Да ја прифатиме моќта на Европа

Европејците мора да се справуваат со светот каков што е, а не каков што сакаат да биде. Тоа значи повторно да го научат јазикот...