Ознака: Маја Танева

Вилинските коњчиња се симболи на емоција, страв или среќа

Изложбата „Соочување“ го симболизира соочувањето со сите емоции, соочувањето со нашите белези, кои и колкави линии се останати во нас за овие две години,...