Ознака: маркови кули

Јавна расправа за управување со Маркови Кули

Јавна расправа за Нацрт-планот за управување со заштитеното подрачје Маркови Кули се одржа денеска во Прилеп, во организација на Општината и ЈНУ Институт за...

На Маркови кули им е потребно компјутерско снимање

Културниот предел Маркови кули во Прилеп е резултат на повеќевековна интеракција помеѓу луѓето и природно оформениот пејзаж. Тој е комплексен бидејќи претставува уникатен и...

Комплексот Маркови кули претендира за Постојаната листа на УНЕСКО

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била...

Маркови кули да стигнат на постојаната листа на УНЕСКО

Од 2005 година Маркови кули се наоѓаат на привремената листа на заштитени подрачја на УНЕСКО со објективни потенцијали по спроведената постапка за позиционирање на...

Заштита на Маркови кули со сто илјади евра

Маркови кули ќе бидат дел од проектот „Подобрување на управувањето со заштитени подрачја“ што ќе го спроведува УНДП во соработка со Министерството за заштита...