Ознака: маркови кули

Со Маркови кули ќе се управува како со споменик на културата...

Со документите што ќе бидат донесени утре, целосно се регулира заштитата што ќе трае десет години. Вредностите што се констатирани и валоризирани на Маркови...

Наодите се важни за Маркови Кули да добијат заштита од УНЕСКО

Завршија годинашните истражувања на Трескавец Како еден од деветте споменици на културата, лоцирани во рамките на заштитеното подрачје Маркови Кули, културните содржини на Трескавец имаат...

Јавна расправа за управување со Маркови Кули

Јавна расправа за Нацрт-планот за управување со заштитеното подрачје Маркови Кули се одржа денеска во Прилеп, во организација на Општината и ЈНУ Институт за...

На Маркови кули им е потребно компјутерско снимање

Културниот предел Маркови кули во Прилеп е резултат на повеќевековна интеракција помеѓу луѓето и природно оформениот пејзаж. Тој е комплексен бидејќи претставува уникатен и...

Комплексот Маркови кули претендира за Постојаната листа на УНЕСКО

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била...

Маркови кули да стигнат на постојаната листа на УНЕСКО

Од 2005 година Маркови кули се наоѓаат на привремената листа на заштитени подрачја на УНЕСКО со објективни потенцијали по спроведената постапка за позиционирање на...

Заштита на Маркови кули со сто илјади евра

Маркови кули ќе бидат дел од проектот „Подобрување на управувањето со заштитени подрачја“ што ќе го спроведува УНДП во соработка со Министерството за заштита...