Ознака: МАПАС

МАПАС издаде дозвола за основање на трето пензиско друштво

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС денеска издаде дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски...